Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/9/1/91b2ceda-7586-4006-8eb2-6b3734a39321/vinyl-lab.com/web/system/database/mysql.php on line 6
Projekty

Projekty

https://kamidueurofondy.sk/subjekty/50759663/

 

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html

 

https://www.crp.gov.sk/mk-162020soiroppo3-302031h862/

 

https://rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/28477

 

Informácia o realizácii projektu – Hudobné vydavateľstvom Vinyl-LAB

 

Ing. Ondrej Slivka Vinyl-LAB má schválený projekt s názvom „Hudobné vydavateľstvo Vinyl-LAB“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 04.03.2020 a schválená výška príspevku je 196 487,36 EUR.

Začatie realizácie projektu: 11.2020 - ukončenie realizácie projektu: 10.2021.

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:

- Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

- Aktivita 3: Podpora marketingových aktivít