Ochrana osobných údajov

Stranka www.vinyl-lab.com je registrovaná v systéme Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky odo dňa 29.7.2015 pod číslom 1785.